Hur kommer informationen och resultaten presenteras?

Via vår kundportal på kundportal.erocket.se kan man som kund logga in med inloggningsuppgifter som erhållits i samband med lanseringen. Där tar du del utav hur många klick och leads lead-generatorn har genererat under månaden. Varje månad skickas det dessutom ut en rapport på

Hur ofta sker avstämning?

Varje månad får du ta del utav en rapport där all resultat och information om föregående månad kommer att presenteras. Rapporten skapas upp från vår kundportal på kundportal.erocket.se. All data som finns i rapporten finns också att kolla på direkt

Hur kommer jag i kontakt med eRocket?

Våra kontaktuppgifter Telefon:  08-525 003 15 E-post: hello@erocket.se