Med paketet eRocket – lead-generator (Performance) är upplägget 100% prestationsbaserat, vilket innebär att en faktura kommer endast att ställas ut om man under förgående period har haft minst en sökfras som rankat topp 10 på Google. Det är alltså endast när någon av sökfraserna rankar och genererat värde till er som det kommer att ställas ut en faktura.

För våra linjära planer (Basic, Business, Enterprise) så betalar man det fasta belopp som står i det gällande avtal som man signerat i samband med att man blivit kund.