Via vår kundportal på kundportal.erocket.se kan man som kund logga in med inloggningsuppgifter som erhållits i samband med lanseringen. Där tar du del utav hur många klick och leads lead-generatorn har genererat under månaden. Varje månad skickas det dessutom ut en rapport på senaste 30 dagarnas resultat på mail.