Cookies

En kaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. eRocket sparar ingen personlig information via kakor. Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

På eRocket’s webbplats används kakor av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Kakor används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan kakor och kakor går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.


Så använder eRocket's webbplats kakor

Kakor lagras på din dator när du använder följande funktioner:

  • boka besök
  • beställa trycksaker, ansöka om pressackreditering, registrera sig som ny låntagare, anmäla till kurser
  • använda lyssna

Kakor lagras och aktiveras när funktionen den behövs för aktiveras. Alla funktioner som använder kakor aktiveras genom en åtgärd av användaren, till exempel genom att du klickar på en knapp. Information om kakor finns i anslutning till de funktioner som använder kakor. I och med att du aktiverar funktionen i fråga samtycker du till kakor.

eRocket sparar ingen personlig information via kakor. Information om besökaren kan inte spåras.


Om du vill undvika kakor

Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera kakor som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss på hello@erocket.se

Information om reglerna för kakor

Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram information om reglerna för kakor. PTS är den myndighet som bevakar området elektronisk kommunikation i Sverige.

Frågor och svar om kakor för dig som använder internet på PTS webbplats